Åpningstider
Mandag til fredag:
Lørdag:
10.00 - 18.00
10.00 - 17.00
Avvik forekommer ved høytider og helligdager,
og vil bli informert om her og på Facebooksiden vår.
Nyheter/Tilbud
Sentervakthold
18.11.2013

Securitas leverer i hovedsak uniformerte, men også sivile vektertjenester til butikksentra over hele landet. Hovedoppgavene er å ivareta senterets kvalitets-, service-, og sikkerhetsprofil gjennom å skape ro og orden, og forhindre tyveri og hærverk.Securitas leverer i hovedsak uniformerte, men også sivile vektertjenester til butikksentra over hele landet. Hovedoppgavene er å ivareta senterets kvalitets-, service-, og sikkerhetsprofil gjennom å skape ro og orden, og forhindre tyveri og hærverk.

Vekterne kan utføre enkle vaktmesteroppgaver, og betjener som regel tekniske sikkerhetsanlegg som TV-overvåking og alarmanlegg. Vekterne er representative og har høy serviceprofil. De er også utdannet i livreddende førstehjelp, og er i stand til å gjennomføre en evakuering, ved f. eks. brann.

 

Butikkene i senteret er ofte utstyrt med alarmknapper, og kan tilkalle vekterne på meget kort varsel. Alle vektere i Securitas har forbindelse med Securitassentralen, som er operativ 24 timer i døgnet, ved behov for assistanse. Vekternes utdanning tilpasses også hvert enkelt senter for best mulig lokal tilpasning, samtidig som senteres egne ansatte tilbys opplæring og kurs relevant for det aktuelle senteret.

 

 • Eksempler på arbeidsoppgaver
  Låse opp og stenge senteret
  Yte service til forretninger og publikum
  Være en informasjonskilde
  Forebygge ran og trusler
  Forhindre ansamlinger av gjenger, narkomane etc.
  Forhindre tyveri, hærverk, tagging og skade
  Rykke ut på tilkallingsalarm fra forretninger
  Sjekke nødutganger og brannvernutstyr
  Være brannvernleder
  Foreta enkelt teknisk vedlikehold
  Rekvirere håndverkere
  Evakuere senteret
  Bistå ved bombetrusler
  Trafikkdirigering
 
Park Eiendom AS   Senterleder Teknisk avdeling Nyhetsbrev
Besøksadresse:
Parksenteret, 9510 ALTA Postadresse:
Sentrumsparken 4,
9510 ALTA
Org nr. NO 976 524 586 mva
Telefon: 78 43 09 26
Marita Rognli
Mobil: (+47) 916 02 300
E-post: marita@park.no
BASALE
Mobil: (+47) 90 23 00 10
Mobil: (+47) 99 43 59 45
E-post:
tor-even.stamnes@basale.no
terje.mannsverk@basale.no
Ved å skrive inn din e-post adresse i feltet under og trykke send, vil du motta mange gode tilbud fra oss: